Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Staż emerytalny

Nie ma przepisu szczególnego, według którego emerytura przyznawana za pracę w szczególnych warunkach miałaby pomijać w kwalifikowanym stażu emerytalnym okresy urlopu wypoczynkowego. Wyrok SN z...

Płatnik składek

Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kreuje dwie kategorie płatników składek. Wyrok SN z 5.11.2012 r., II UK 46/12 Przewodniczący...

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop jest przychodem pracownika stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Wyrok SN z 12.9.2012 r., II UK 45/12 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka,...

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

W sprawie o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wartość zaskarżenia należy liczyć odrębnie wobec każdego ubezpieczonego pracownika. Wyrok SN z 26.6.2012 r., II UK 290/11 ...

Odbywanie podróży służbowej

Pracownicy, których praca z istoty polega na przemieszczaniu na pewnym obszarze, nie odbywają podróży służbowych. Wyrok SN z 28.6.2012 r., II UK 284/11 Przewodniczący Sędzia SN Roman Kuczyński,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440