Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Zaniedbania organów ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczony nie może ponosić ryzyka wynikającego z zaniedbań organów, na których zaniechanie nie miał wpływu. Wyrok SN z 13.12.2012 r., II UK 132/12 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka...

Obowiązek ubezpieczenia społecznego komandytariusza

1. Osoba przystępująca w charakterze komandytariusza do prowadzącej już działalność spółki komandytowej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia złożenia notarialnego oświadczenia o...

Pracownik w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych

Pracownikiem w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) jest również...

Błąd organu rentowego

Błąd organu rentowego rozumiany jest w judykaturze szeroko, zgodnie z tzw. obiektywną błędnością decyzji. Wyrok SN z 4.12.2012 r., II UK 130/12 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar...

Staż emerytalny

Nie ma przepisu szczególnego, według którego emerytura przyznawana za pracę w szczególnych warunkach miałaby pomijać w kwalifikowanym stażu emerytalnym okresy urlopu wypoczynkowego. Wyrok SN z...

Płatnik składek

Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kreuje dwie kategorie płatników składek. Wyrok SN z 5.11.2012 r., II UK 46/12 Przewodniczący...

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop jest przychodem pracownika stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Wyrok SN z 12.9.2012 r., II UK 45/12 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480