Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Umowa o samozatrudnieniu

Obejście trybu zatrudnienia ordynatora oddziału szpitalnego nie nakazuje przyjęcia, wbrew woli stron umowy o samozatrudnienie, że doszło do zawarcia umowy o pracę. Wyrok SN z 22.8.2013 r., II UK...

Zarobkowy charakter działalności gospodarczej

1. Zarobkowy charakter stanowi podstawową, konstytutywną cechę działalności gospodarczej. 2. Świadczenie usługi samemu sobie nie ma charakteru zarobkowego. Wyrok SN z 25.4.2013 r., I UK 604/12 ...

Roszczenia o wypłatę udziałów

Roszczenia o wypłatę udziałów stają się wymagalne z dniem ustania członkostwa w spółdzielni. Przewodniczący Sędzia SN Bogusław Cudowski, Sędziowie SN: Krzysztof Staryk, Jolanta Strusińska-Żukowska...

Wypadek przy pracy

W przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała i wielkiego rozmiaru związanych z tym cierpień nie można uzasadnić zmiarkowania zadośćuczynienia do symbolicznych rozmiarów, nawet jeżeli poszkodowany...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440