Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Okresy składkowe przy ustalaniu kapitału początkowego

Do przebytych okresów składkowych przyjmowanych przy ustalaniu kapitału początkowego (art. 174 ust. 2 pkt 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – t.jedn.:...

Zgłoszenie upadłości

Czasem właściwym do zgłoszenia upadłości jest czas, w którym wszczęte postępowanie upadłościowe może doprowadzić do równomiernego zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Wyrok SN z 20.9.2013 r., II UK...

Świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest obowiązany do wypłaty odsetek także wtedy, gdy opóźnienie w ustaleniu prawa i wypłacie świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego jest skutkiem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471