Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej pośredniczy w zatrudnieniu, co uzasadnia jej określony profit, czyli zapłatę za usługę (marżę), po zwrocie kosztów. Wyrok SN z 4.6.2014 r., II UK 565/13 Przewodniczący...

Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy

Dla celów ubezpieczeń społecznych wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych zarówno z pracodawcą, jak i z osobą trzecią, gdy praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy, jest...

Rodzaje emerytur

W judykaturze przyjmuje się, że emerytura w niższym i w pow­szechnym wieku emerytalnym to odrębne rodzaje emerytur. Wyrok SN z 19.3.2014 r., I UK 345/13 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata Gersdorf,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480