Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Brak prawa do zasiłku chorobowego a jego utrata

Rozróżnić należy brak prawa do zasiłku chorobowego od jego utraty. Wyrok SN z 11.9.2014 r., II UK 581/13 Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Romualda Spyt (sprawozdawca), Zbigniew...

Agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej pośredniczy w zatrudnieniu, co uzasadnia jej określony profit, czyli zapłatę za usługę (marżę), po zwrocie kosztów. Wyrok SN z 4.6.2014 r., II UK 565/13 Przewodniczący...

Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy

Dla celów ubezpieczeń społecznych wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych zarówno z pracodawcą, jak i z osobą trzecią, gdy praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy, jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450