Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Uwzględnianie okresów ubezpieczenia w innym państwie

Nie jest dopuszczalne arbitralne uwzględnienie okresów ubezpieczenia w innym państwie przez określoną instytucję danego państwa ani podwójne uwzględnienie tych samych okresów. Wyrok SN z 14.1.2015...

Przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę

Przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę powstaje z chwilą jego otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji. Wyrok SN z 18.11.2014 r., II UK 559/13 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata...

Odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy

Artykuł 4779 § 31 KPC stosuje się w sprawie o jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

Praca w szczególnych warunkach

Nie ma podstaw do zaliczenia urlopu wychowawczego do okresu pracy w szczególnych warunkach. Przez pracę w takich warunkach uważa się bowiem faktyczne jej wykonywanie. Wyrok SN z 4.9.2014 r., I UK6/14...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480