Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Spełnienie przesłanek do nabycia prawa do renty

1. W ubezpieczeniach społecznych regułą jest kształtowanie sfery prawnej ubezpieczonych i instytucji ubezpieczeniowej z mocy prawa. 2. Jeżeli wszystkie przesłanki nabycia prawa do renty zostały...

Uwzględnianie okresów ubezpieczenia w innym państwie

Nie jest dopuszczalne arbitralne uwzględnienie okresów ubezpieczenia w innym państwie przez określoną instytucję danego państwa ani podwójne uwzględnienie tych samych okresów. Wyrok SN z 14.1.2015...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440