Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Emerytury pomostowe

Emerytury pomostowe tworzą odrębny od powszechnego system finansowy. Wyrok SN z 14.7.2015 r., II UK 210/14 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jolanta Frańczak, Małg...

Emerytura w niższym wieku emerytalnym

Emerytura w niższym i powszechnym wieku emerytalnym to dwa odrębne rodzaje emerytur. Wyrok SN z 8.7.2015 r., II UK 217/14 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jolanta...

Spełnienie przesłanek do nabycia prawa do renty

1. W ubezpieczeniach społecznych regułą jest kształtowanie sfery prawnej ubezpieczonych i instytucji ubezpieczeniowej z mocy prawa. 2. Jeżeli wszystkie przesłanki nabycia prawa do renty zostały...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409