Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki

Postępowanie upadłościowe, stanowiące egzekucję uniwersalną, skierowane jest do całego majątku dłużnika. Wyrok SN z 20.1.2016 r., II UK 199/15 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt (sprawozdawca),...

Spór między spółką a członkiem zarządu

Skoro w sporze między spółką a członkiem zarządu członek zarządu nie może reprezentować spółki, to nie może być zobowiązany do działań zarządczych wobec spółki. Wyrok SN z 15.10.2015 r., II UK 346/14...

Brak uprawnień SN do dokonywania ustaleń faktycznych

Sąd Najwyższy nie jest uprawniony do dokonywania ustaleń faktycznych (art. 39813 § 2 KPC) i nie może domniemywać, jak według sądu II instancji przedstawia się stan faktyczny sprawy. Wyrok SN z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480