Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Brak uprawnień SN do dokonywania ustaleń faktycznych

Sąd Najwyższy nie jest uprawniony do dokonywania ustaleń faktycznych (art. 39813 § 2 KPC) i nie może domniemywać, jak według sądu II instancji przedstawia się stan faktyczny sprawy. Wyrok SN z...

Wynagrodzenie radcy prawnego

Wynagrodzenie pełnomocnika – radcy prawnego powinno być ustalone według § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez...

Emerytury pomostowe

Emerytury pomostowe tworzą odrębny od powszechnego system finansowy. Wyrok SN z 14.7.2015 r., II UK 210/14 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jolanta Frańczak, Małg...

Emerytura w niższym wieku emerytalnym

Emerytura w niższym i powszechnym wieku emerytalnym to dwa odrębne rodzaje emerytur. Wyrok SN z 8.7.2015 r., II UK 217/14 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jolanta...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440