Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Praca w szczególnych warunkach

Dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy. Wyrok SN z 3.2.2016 r., II UK 30/15...

Uchybienie terminu wskutek zdarzenia losowego

Rozumienie zwrotu „zdarzenia losowe” nie może być ograniczone do przypadków siły wyższej oraz do klęsk i innych wydarzeń spowodowanych działaniem żywiołów lub sił przyrody. Wyrok SN z 3.2.2016 r., II...

Kontrakt menedżerski

Działalność menedżera nie ma przymiotu samodzielności. Wyrok SN z 4.11.2015 r., I UK 207/14 Przewodniczący Sędzia SN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Jolanta Strusińska-Żukowska (spraw...

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki

Postępowanie upadłościowe, stanowiące egzekucję uniwersalną, skierowane jest do całego majątku dłużnika. Wyrok SN z 20.1.2016 r., II UK 199/15 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt (sprawozdawca),...

Spór między spółką a członkiem zarządu

Skoro w sporze między spółką a członkiem zarządu członek zarządu nie może reprezentować spółki, to nie może być zobowiązany do działań zarządczych wobec spółki. Wyrok SN z 15.10.2015 r., II UK 346/14...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450