Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Uchybienia organów administracji publicznej

Uchybienia organów administracji publicznej nie mogą powodować ujemnych następstw dla obywatela działającego w dobrej wierze. Wyrok SN z 19.5.2016 r., II UK 251/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy...

Zakres kognicji sądów ubezpieczeń społecznych

Zakres kognicji sądów ubezpieczeń społecznych zakreśla decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwołanie. Wyrok SN z 28.4.2016 r., I UK 156/15 Przewodniczący Sędzia SN Halina Kiryło...

Prawo do renty rodzinnej

Wypłata świadczenia po osobie uznanej za zmarłą powinna obejmować cały okres od daty domniemanej śmierci wskazanej w postanowieniu o uznaniu za zmarłego, jeżeli wniosek rentowy złożono niezwłocznie. ...

Praca w szczególnych warunkach

Dla oceny, czy pracownik pracował w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy. Wyrok SN z 3.2.2016 r., II UK 30/15...

Uchybienie terminu wskutek zdarzenia losowego

Rozumienie zwrotu „zdarzenia losowe” nie może być ograniczone do przypadków siły wyższej oraz do klęsk i innych wydarzeń spowodowanych działaniem żywiołów lub sił przyrody. Wyrok SN z 3.2.2016 r., II...

Kontrakt menedżerski

Działalność menedżera nie ma przymiotu samodzielności. Wyrok SN z 4.11.2015 r., I UK 207/14 Przewodniczący Sędzia SN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Jolanta Strusińska-Żukowska (spraw...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480