Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Prawo do emerytury pomostowej

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która oprócz spełnienia innych warunków wykazuje okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów tzw. ustawy...

Podleganie ubezpieczeniu społecznemu

Nie treść, lecz sposób wykonania umowy decyduje o podleganiu ubezpieczeniom społecznym. Wyrok SN z 14.9.2016 r., II UK 342/15 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski, Sędziowie SN: Beata...

Umowa o dzieło

Umowa o przeprowadzenie bliżej niesprecyzowanych wykładów, których tematy pozostawiono do uznania wykładowcy, nie jest umową o dzieło. Wyrok SN z 11.8.2016 r., II UK 316/15 Przewodniczący Sędzia SN ...

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa jest emeryturą, to znaczy świadczeniem z ubezpieczenia społecznego na wypadek starości. Wyrok SN z 7.6.2016 r., II UK 283/15 Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480