Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Umowa o dzieło

Umowa o przeprowadzenie bliżej niesprecyzowanych wykładów, których tematy pozostawiono do uznania wykładowcy, nie jest umową o dzieło. Wyrok SN z 11.8.2016 r., II UK 316/15 Przewodniczący Sędzia SN ...

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa jest emeryturą, to znaczy świadczeniem z ubezpieczenia społecznego na wypadek starości. Wyrok SN z 7.6.2016 r., II UK 283/15 Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska...

Renta z tytułu wypadku przy pracy

1. Bezrobocie nie może być przesłanką podwyższenia renty wyrównawczej. 2. Niemożność przypisania sprawcy szkody odpowiedzialności za sytuację na rynku pracy nie wyłącza prawa poszkodowanego do...

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z ZUS

Istnienia prawa do świadczeń, wiążącego się ze spełnieniem warunków nabycia tego prawa, nie można utożsamiać z przyznaniem świadczenia. Wyrok SN z 11.5.2016 r., I UK 202/15 Przewodniczący Sędzia SN ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450