Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy nie jest stanem, do którego można zastosować obiektywne kryteria. Wyrok SN z 31.1.2017 r., II UK 644/15 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt (sprawozdawca), Sędzia SN: Beata...

Pobieranie świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Nie jest dopuszczalne równoczesne pobieranie dwóch konkurencyjnych lub wyłączających się świadczeń z ubezpieczenia społecznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wyrok SN z 6.12.2016 r.,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480