Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Tabela tez / Thesis Table

Tabela tez

Sprawy z zakresu prawa pracy OSNP Nr 15–16/2013 168 Możliwe jest wypowiedzenie przez pracodawcę warunków pracy i płacy (art. 42 KP), które w chwili złożenia oświadczenia nie obowiązują, ale według...

Tabela tez

OSNP Nr 9–10/2013 Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79,...

Tabela tez

Sprawy z zakresu prawa pracy OSNP Nr 7–8/2013

Tabela tez

Sprawy z zakresu prawa pracy OSNP Nr 5–6/2013

Tabela tez

Sprawy z zakresu prawa pracy OSNP Nr 3–4/2013

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490