Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym

Nie jest uprawnione założenie, że nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym w kabinie pojazdu jest równoznaczny z prawem do ryczałtu hotelowego na podstawie przepisów wykonawczych do art. 775 § 2...

Wcześniejsza emerytura

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 5 lit. a) rozporządzenia Nr 883/20041 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, które dla celów skorzystania przez pracownika z...

Dodatek emerytalny lub rentowy

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 79/71 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, który ze względu na wkład demograficzny kobiet w system zabezpieczenia społecznego...

Prawo do renty rodzinnej na ostatnim roku studiów

Koniec ostatniego roku nauki nie jest równoważny z zakończeniem nauki na ostatnim roku studiów (art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409