Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Ochrona działacza związkowego

Ochrona działacza związkowego, wynikająca z art. 32 ust. 1 ZwZawU, przerwana po utracie wymaganej liczby członków zakładowej organizacji związkowej, ulega reaktywacji i przedłużeniu wymiaru...

Odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym nie przewidziano wypłaty żadnej odprawy pracownikom...

Ocena okresowa asystenta sędziego

Sporządzenie okresowej oceny asystenta sędziego wymaga zastosowania przesłanek z art. 94 pkt 9 KP w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 148 § 2 SądyU. Wprowadzenie różnej wagi tych kryteriów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 2302