Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Emerytura pomostowa

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Zakwalifikowanie świadczenia społecznego do jednego z działów zabezpieczenia społecznego wymienionych w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie...

Umowa o dzieło na usługi księgowe

Systematyczne wykonywanie typowych usług z zakresu księgowości sprzeciwia się możliwości uznania ich za dzieło w rozumieniu art. 627 KC. Wyrok SN z 12.12.2017 r., I UK 26/17 Przewodniczący Sędzia SN...

Umowa o pracę na czas określony

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni klauzuli 5 Porozumienia ramowego1 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym z jednej strony nie przewiduje się sankcji dla pracodawcy z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197