Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika (art. 1034 KP), finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych upoważnia zatrudniającego do żądania zwrotu...

Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 11 ust. 3 lit. e) rozporządzenia Nr 883/20041 należy interpretować w ten sposób, że sytuacja taka jak w sprawie w postępowaniu głównym, w której osoba – mimo iż pracuje jako marynarz dla...

Praca w energetyce jako praca w szczególnych warunkach

Dozór nad pracami palaczy kotłów parowych lub wodnych nie realizuje dyspozycji zatrudnienia „w energetyce” w rozumieniu działu II wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z...

Ochrona działacza związkowego

Ochrona działacza związkowego, wynikająca z art. 32 ust. 1 ZwZawU, przerwana po utracie wymaganej liczby członków zakładowej organizacji związkowej, ulega reaktywacji i przedłużeniu wymiaru...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274