Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Składki na ubezpieczenie społeczne

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 45 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które stanowi, że w ramach ustalania wysokości należnych od pracownika składek...

Przerwanie biegu przedawnienia przy wypadku przy pracy

Powództwo o ustalenie, że sporne zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż to wskazano w protokole powypadkowym,...

Wynagrodzenie za coroczny urlop wypoczynkowy

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 oraz art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2019
Liczba tekstów: 2235