Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zasada niedyskryminacji

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „warunki zatrudnienia”, o którym mowa w tym przepisie, obejmuje prawo...

Sądowa kontrola decyzji organu rentowego

W sprawie, w której przedmiotem zaskarżonej decyzji organu rentowego jest wyłącznie kwestia podlegania danej osoby pracowniczemu tytułowi ubezpieczenia społecznego, sąd ubezpieczeń społecznych nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345