Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Przywrócenie pracownika na poprzednie warunki pracy

Przywrócenie na poprzednie warunki pracy oznacza konieczność przywrócenia do pracy na stanowisko zajmowane przed rozwiązaniem umowy o pracę. Wyrok SN z 12.4.2017 r., I PK 343/16 Przewodniczący...

Praca o charakterze marginalnym

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego1 należy dokonywać w ten sposób, że w...

Konstrukcja fikcji prawnej

Mateusz Podhalicz

Niniejsze opracowanie zdobyło pierwsze miejsce w konkursie na glosę do orzeczenia SN, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy...

Pobranie nienależnych świadczeń przez płatnika

Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń spowodowane było nie tylko błędem pracodawcy, ale także organu rentowego – nie można żądać od płatnika zwrotu tych świadczeń. Wyrok SN z 16.5.2017 r., I UK...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244