Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Glosa do wyroku SN z 15.1.2020 r., III PK 5/19

Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne Glosowany wyrok SN z 15.1.2020 r.2 został wydany w sprawie z powództwa P.-M. T. Sp. z o.o. w L. przeciwko byłemu pracownikowi Janowi G. o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego...

Zwolnienia grupowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 ak. 1 lit. a) dyrektywy Rady 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409