Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

1. Osoba, z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę wyłącznie z powodu choroby, nie jest objęta ogólnymi ramami ustanowionymi przez dyrektywę Rady 2000/78/WE z 27.11.2000r.1 w celu walki z...

Uznawanie kształcenia i szkolenia zawodowego

1. Dyrektywy 92/511 nie stosuje się wobec wnioskodawcy posiadającego takie kwalifikacje, jak te, na które powołuje się skarżący w postępowaniu przed sądem krajowym, który ubiega się o wykonywanie...

Zakaz dyskyminacji w wynagradzaniu ze względu na płeć

Wykładni art. 141 TWE trzeba dokonywać przy założeniu, że odwołanie się do kryterium stażu pracy - jako czynnika wpływającego na określenie wysokości wynagrodzenia - wiąże się z różnicami w...

Kolejne umowy o pracę na czas określony

1. Wykładni klauzuli 5 pkt 1 lit. a) porozumienia ramowego1 powinno się dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się ona wykorzystaniu kolejnych umów o pracę na czas określony, gdy jedynym tego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292