Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Umowa o dzieło na usługi księgowe

Systematyczne wykonywanie typowych usług z zakresu księgowości sprzeciwia się możliwości uznania ich za dzieło w rozumieniu art. 627 KC. Wyrok SN z 12.12.2017 r., I UK 26/17 Przewodniczący Sędzia SN...

Umowa o pracę na czas określony

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni klauzuli 5 Porozumienia ramowego1 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym z jednej strony nie przewiduje się sankcji dla pracodawcy z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345