Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

Zachowanie pracownika spółki, który jako jej akcjonariusz złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez członków zarządu spółki, zarzucając im działanie na szkodę spółki, nie...

Zwolnienia grupowe

Wykładni dyrektywy Rady 75/129/EWG z 17.2.1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących się do zwolnień grupowych, należy dokonywać w ten sposób, że ma ona zastosowanie w...

Uznanie za wstępnego na utrzymaniu- wymagane dowody

1. Prawo wspólnotowe, w świetle wyroku z 23.9.2003 r. w sprawie C-109/01 Akrich, nie zobowiązuje państw członkowskich do uzależnienia przyznania prawa pobytu obywatelowi państwa trzeciego, będącemu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265