Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Umyślne działanie na szkodę pracodawcy

Polecenie przez pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy wypłacenia sobie wynagrodzenia na podstawie osobiście sporządzonego wykazu godzin nadliczbowych ze świadomością, że jest...

Nieważność umowy o zakazie konkurencji

Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 KP) przez osobę nieuprawnioną do podejmowania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy (art. 31 KP w zw. z art....

Zmiana układu zbiorowego

Wprowadzenie układem zbiorowym pracy mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i ustalania wysokości niektórych składników wynagrodzenia za pracę wymaga wypowiedzenia dotychczasowych...

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem

Warunkiem nabycia prawa do emerytury określonej w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.5.1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi...

Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy (art. 6 ust. 1 ustawy z 12.6.1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, t. jedn.: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337