Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zwolnienie dyscyplinarne

O zwolnieniu w trybie art. 52 § 1 KP decyduje jednostkowy czyn, a nie przebieg dotychczasowej pracy. Wyrok SN z 2.12.2004 r., I PK 86/04 Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz, Sędziowie SN: Krystyna...

Umyślne działanie na szkodę pracodawcy

Polecenie przez pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy wypłacenia sobie wynagrodzenia na podstawie osobiście sporządzonego wykazu godzin nadliczbowych ze świadomością, że jest...

Nieważność umowy o zakazie konkurencji

Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 KP) przez osobę nieuprawnioną do podejmowania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy (art. 31 KP w zw. z art....

Zmiana układu zbiorowego

Wprowadzenie układem zbiorowym pracy mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i ustalania wysokości niektórych składników wynagrodzenia za pracę wymaga wypowiedzenia dotychczasowych...

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem

Warunkiem nabycia prawa do emerytury określonej w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.5.1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 2328