Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem

Warunkiem nabycia prawa do emerytury określonej w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.5.1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi...

Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy (art. 6 ust. 1 ustawy z 12.6.1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, t. jedn.: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) nie...

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Ograniczenie przysługiwania renty okresowej do czasu poprzedzającego wydanie wyroku przyznającego to świadczenie może nastąpić tylko wówczas, gdy istniejąca w dacie złożenia wniosku niezdolność do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292