Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Pakiet gwarancji pracowniczych

Pakiet gwarancji pracowniczych ma moc wiążącą nie tylko w sferze zbiorowego prawa pracy, ale także w sferze indywidualnych roszczeń pracowniczych. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji...

Zadaniowy czas pracy

System zadaniowy czasu pracy nie podlega ocenie w świetle zasady uprzywilejowania pracownika (art. 18 KP). Wyrok SN z 17.2.2004 r., I PK 377/03 Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski, Sędziowie SN:...

Treść regulaminu wynagradzania

Regulamin wynagradzania jest źródłem prawa w rozumieniu art. 9 KP. Z tego względu sąd powinien dążyć do ustalenia treści norm prawnych w nim zawartych, niezależnie od ułomności sformułowania jego...

Obowiązek informowania pracowników

1. Obowiązek informowania pracowników, a także byłych pracowników, o przysługujących im uprawnieniach związanych z prywatyzacją przedsiębiorstwa państwowego wynika z ogólnego obowiązku pracodawcy...

Wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury

Ubezpieczony, który we wniosku o podjęcie wypłaty emerytury zawieszonej nieprzerwanie od dnia ustalenia prawa do niej nie zgłosił wniosku o ponowne obliczenie podstawy tego świadczenia - stosownie do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337