Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy

Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy (art. 6 ust. 1 ustawy z 12.6.1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, t. jedn.: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) nie...

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Ograniczenie przysługiwania renty okresowej do czasu poprzedzającego wydanie wyroku przyznającego to świadczenie może nastąpić tylko wówczas, gdy istniejąca w dacie złożenia wniosku niezdolność do...

Wynagrodzenie kierowców za godziny nadliczbowe

Ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych zwalnia pracodawcę z ewidencjonowania czasu pracy tylko wówczas, gdy pracownicy świadczą pracę ponad umówione normy czasu pracy, ale dokładna...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265