Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

„Dziki strajk”

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 5 ust. 3 w zw. z motywem 14 rozporządzenia Nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub...

Zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników

Doświadczenie zawodowe (co innego staż pracy) może uzasadniać różnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników (art. 112 KP). Wyrok SN z 7.2.2018 r., II PK 22/17 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew...

Emerytura pomostowa

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Zakwalifikowanie świadczenia społecznego do jednego z działów zabezpieczenia społecznego wymienionych w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345