Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Status ubezpieczonego będącego pracownikiem

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne nie traci statusu „ubezpieczonego będącego pracownikiem” w rozumieniu art. 29 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

Utrata zaufania do pracownika przyczyną wypowiedzenia

Utrata zaufania do pracownika stanowi usprawiedliwioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Choćby brak entuzjazmu i aprobaty decyzji przełożonego ze strony pracownika wynikał z jego rzeczywistej...

Pakiet gwarancji pracowniczych

Pakiet gwarancji pracowniczych ma moc wiążącą nie tylko w sferze zbiorowego prawa pracy, ale także w sferze indywidualnych roszczeń pracowniczych. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji...

Zadaniowy czas pracy

System zadaniowy czasu pracy nie podlega ocenie w świetle zasady uprzywilejowania pracownika (art. 18 KP). Wyrok SN z 17.2.2004 r., I PK 377/03 Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski, Sędziowie SN:...

Treść regulaminu wynagradzania

Regulamin wynagradzania jest źródłem prawa w rozumieniu art. 9 KP. Z tego względu sąd powinien dążyć do ustalenia treści norm prawnych w nim zawartych, niezależnie od ułomności sformułowania jego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265