Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Odwołanie nauczyciela z urlopu dla podratowania zdrowia

Podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętych przed...

Wcześniejsza emerytura

Przy ustalaniu okresów zatrudnienia warunkujących nabycie prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym nie jest możliwe zaliczenie okresu pracy w szczególnym charakterze nauczyciela do okresów pracy...

Niezwiązanie ZUS oceną lekarza prowadzącego leczenie

Ocena lekarza prowadzącego leczenie o pozytywnym rokowaniu co do odzyskania zdolności do pracy ubezpieczonego nie jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podejmującego decyzję o przedłużeniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 2328