Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Przejście zakładu pracy na dwóch pracodawców

W razie likwidacji dotychczasowego pracodawcy i przejęcia jego majątku oraz zadań przez dwóch odrębnych pracodawców każdy z nich przejmuje część pracowników, odpowiednio do przejętej części majątku i...

Utrata zaufania do pracownika

Utrata zaufania uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli pracownikowi można postawić zarzut nadużycia zaufania pracodawcy, choćby w sposób niestanowiący naruszenia obowiązków...

Wyrok SN z 5.7.2002 r., I PKN 235/01 - glosa

Przepis art. 4771 § 1 KPC, dopuszczający orzekanie ponad żądanie, nie może być rozumiany jako zezwalający na orzekanie wbrew żądaniu powoda. Wyrok SN z 5.7.2002 r., I PKN 235/011 Uwagi wstępne ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265