Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Przerwy zaliczane do czasu pracy są czasem jej wykonywania w rozumieniu art. 151 KP, także w zakresie prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Wyrok SN z 18.1.2005 r., II PK 154/04...

Nagroda jubileuszowa

Jest zasadą, że prawo do nagrody jubileuszowej nabywa pracownik, który w czasie zatrudnienia spełni przesłankę posiadania odpowiedniego stażu pracy. Wyrok SN z 21.12.2004 r., I PK 114/04...

Odwołanie ze stanowiska

Odwołanie ze stanowiska równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 70 § 3 KP) powinno być dokonane na piśmie ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy....

Tryb wprowadzenia regulaminu wynagradzania

Regulamin wynagradzania nie może wejść w życie bez uzgodnienia z organizacją związkową działającą u pracodawcy. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, stosuje się art. 30...

Ustalenie kapitału początkowego

Przy ustalaniu okresów przyjmowanych do wyliczenia kapitału początkowego nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia za granicą, o których mowa w art. 8 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265