Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zakres ochrony działaczy związkowych

Wybór pracownika do zarządu zakładowej organizacji związkowej w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza o sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym...

Pakt gwarancji pracowniczych - glosa

Agnieszka Góra-Błaszczykowska

1) Pakt gwarancji pracowniczych zawarty przez zakładowe organizacje związkowe przedsiębiorstwa państwowego wnoszonego jako aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z inwestorem będącym...

Zwolnienia indywidualne i grupowe

Niedopuszczalne jest równoczesne dokonywanie zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn określonych w art. 1 ustawy z 28.12.1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków...

Zasada równego traktowania pracowników

Z zasady równych praw pracowniczych z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków (art. 112 KP) nie wynika powinność stosowania przez pracodawcę takich samych sankcji prawa pracy wobec...

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o pracę

Udzielenie pełnomocnictwa do nawiązania umowy o pracę nie jest równoznaczne z upoważnieniem do zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Wyrok SN z 2.12.2004 r., I PK 80/04...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274