Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Nabycie prawa do renty rodzinnej

Ze względu na funkcję renty rodzinnej nabycie prawa do tego świadczenia przez dziecko całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, którego koszty utrzymania ubezpieczony pokrywał...

Podwójny dodatek za pracę w niedziele i święta - glosa

Katarzyna Pawlak, Jolanta Chodkowska

W razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje za każdą godzinę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337