Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Praca w energetyce jako praca w szczególnych warunkach

Dozór nad pracami palaczy kotłów parowych lub wodnych nie realizuje dyspozycji zatrudnienia „w energetyce” w rozumieniu działu II wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z...

Ochrona działacza związkowego

Ochrona działacza związkowego, wynikająca z art. 32 ust. 1 ZwZawU, przerwana po utracie wymaganej liczby członków zakładowej organizacji związkowej, ulega reaktywacji i przedłużeniu wymiaru...

Odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym nie przewidziano wypłaty żadnej odprawy pracownikom...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409