Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej

1. Na podstawie art. 189 KPC pracodawca nie ma powództwa o ustalenie, że organizacji związkowej nie przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. 2. Uprawnienia zakładowej organizacji...

Wypowiedzenie definitywne i zmieniające umowy o pracę

Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne Glosowany wyrok został wydany w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy. W uzasadnieniu tego orzeczenia SN odniósł się także do problematyki wypowiedzenia umowy o pracę. Stwierdził...

Zachowanie statusu pracownika

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 7 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409