Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu

Katalog „innych ważnych przyczyn”, dotyczących wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela akademickiego (z mianowania), powinien być proporcjonalnie zbieżny z wagą powodów przedstawionych do...

Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody na osobie

Roszczenie z tytułu szkody na osobie jest przedawnione w rozumieniu art. 2 ustawy z 16.2.2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 80, poz. 53), jeżeli do 10.8.2007 r. nie tylko upłynął termin...

Zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników

Doświadczenie zawodowe (co innego staż pracy) może uzasadniać różnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników (art. 112 KP). Wyrok SN z 7.2.2018 r., II PK 22/17 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409