Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Przedawnienie roszczeń z tytułu szkody na osobie

Roszczenie z tytułu szkody na osobie jest przedawnione w rozumieniu art. 2 ustawy z 16.2.2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 80, poz. 53), jeżeli do 10.8.2007 r. nie tylko upłynął termin...

Zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników

Doświadczenie zawodowe (co innego staż pracy) może uzasadniać różnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników (art. 112 KP). Wyrok SN z 7.2.2018 r., II PK 22/17 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew...

Umowa o dzieło na usługi księgowe

Systematyczne wykonywanie typowych usług z zakresu księgowości sprzeciwia się możliwości uznania ich za dzieło w rozumieniu art. 627 KC. Wyrok SN z 12.12.2017 r., I UK 26/17 Przewodniczący Sędzia SN...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400