Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Odszkodowanie za wadliwe wypowiedzenie umowy bezterminowej

Przyznanie odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie (jedynej łączącej strony umowy o pracę) przewidzianego dla umów bezterminowych prima facie wyklucza odszkodowanie odnoszące się do umów terminowych. W...

Podstawy do odrzucenia skargi kasacyjnej

Niepodpisane pismo procesowe zatytułowane „skarga kasacyjna”, z którego treści wynika, że jest ono wniesione w imieniu powódki reprezentowanej przez oznaczonego z imienia i nazwiska adwokata,...

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu

Katalog „innych ważnych przyczyn”, dotyczących wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela akademickiego (z mianowania), powinien być proporcjonalnie zbieżny z wagą powodów przedstawionych do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440