Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Ocena okresowa asystenta sędziego

Sporządzenie okresowej oceny asystenta sędziego wymaga zastosowania przesłanek z art. 94 pkt 9 KP w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 148 § 2 SądyU. Wprowadzenie różnej wagi tych kryteriów...

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

Artykuł 10 pkt 3 dyrektywy 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno...

Koszty noclegu kierowcy w transporcie międzynarodowym

Koszty noclegu kierowcy w transporcie międzynarodowym może kompensować kwota jednego świadczenia (nazywanego nawet „dietą”), umówiona przez pracownika i pracodawcę z uwzględnieniem postanowień...

Obrona przed mobbingiem

Obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązywania z powodu mobbingu umowy o pracę na czas nieokreślony, bo nie są to efektywne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490