Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Ochrona prawna spółdzielczej umowy o pracę

Wykładnia art. 187 pkt 1 Prawa spółdzielczego wymaga uwzględnienia art. 30 § 4 KP w zw. z art. 199 Prawa spółdzielczego. Wyrok SN z 11.7.2018 r., II PK 98/17 Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof...

Odszkodowanie za wadliwe wypowiedzenie umowy bezterminowej

Przyznanie odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie (jedynej łączącej strony umowy o pracę) przewidzianego dla umów bezterminowych prima facie wyklucza odszkodowanie odnoszące się do umów terminowych. W...

Podstawy do odrzucenia skargi kasacyjnej

Niepodpisane pismo procesowe zatytułowane „skarga kasacyjna”, z którego treści wynika, że jest ono wniesione w imieniu powódki reprezentowanej przez oznaczonego z imienia i nazwiska adwokata,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409