Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Obowiązki ciążące na pracowniku

Ciążące na pracowniku obowiązki wynikają nie tylko z Kodeksu pracy i pozostałych aktów zaliczanych do źródeł prawa pracy, ale także z przepisów innych gałęzi prawa w tym publicznoprawnych, jeśli są...

Choroba a konieczność poratowania zdrowia

Choroba i konieczność poratowania zdrowia nie są stanami tożsamymi. Wyrok SN z 8.7.2014 r., I PK 324/13 Przewodniczący Sędzia SN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Hal...

Kwalifikacja zachowania naruszającego dobra osobiste

Kwalifikowanie określonego zachowania jako naruszenie dóbr osobistych nie może odbywać się według miary indywidualnej wrażliwości zainteresowanego. Wyrok SN z 10.6.2014 r., IPK 310/13 Przewodniczący...

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej, które zawiera oznaczenie przedmiotu żądania, określenie jego wysokości i tytułu, z jakiego ma wynikać, jest równoznaczne z wezwaniem do zapłaty z art. 455 KC. Wyrok z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480