Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Zapewnienie miejsca do spania pracownikowi kierowcy

Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia...

Zawarcie porozumienia zbiorowego

Porozumienia zbiorowe mogą zostać zawarte na każdym etapie trwania sporu, również w czasie lub na zakończenie strajku bądź akcji protestacyjnej. Wyrok SN z 8.7.2014 r., I PK 312/13 Przewodniczący...

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą

Czasowy i miejscowy związek wypadku z pracą oznacza, że pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu w miejscu i czasie, kiedy pozostawał w sferze interesów pracodawcy. Wyrok SN z 27.5.2014 r., I PK 275/13...

Równe traktowanie pracowników

1. Przepisy zawarte w rozdziale IIa Kodeksu pracy, podobnie jak prawo wspólnotowe, nie zawierają normy, z której miałoby wynikać, że wszyscy pracownicy danego pracodawcy mają być równo traktowani. 2....

Ustalenie stosunku prawnego

Możliwość wytoczenia powództwa o świadczenie nie wyklucza interesu prawnego w ustaleniu stosunku prawnego lub prawa, jeżeli zapewni ono w większym stopniu ochronę praw powoda. Wyrok SN z 10.4.2014...

Akt mianowania urzędnika państwowego

W sprawie o ustalenie zobowiązania Szefa Służby Cywilnej do wydania aktu mianowania urzędnika państwowego przysługuje droga administracyjna. Wyrok SN z 10.4.2014 r., II PK 259/13 Przewodniczący...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450