Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Powództwo o ustalenie

Uwzględnienie powództwa o ustalenie uwarunkowane jest istnieniem po stronie powoda interesu prawnego w ustaleniu prawa lub stosunku prawnego. Wyrok SN z 13.1.2015 r., II PK 74/14 Przewodniczący...

Nawiązanie stosunku pracy w sposób dorozumiany

Pomimo nieważności umowy o pracę strony mogą ważnie nawiązać umowny stosunek pracy przez czynności dorozumiane przede wszystkim w następstwie dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Wyrok SN z...

Wypowiedzenie umowy o pracę radcy prawnemu

Zasięgnięcie opinii samorządu radcowskiego dotyczy jedynie sytuacji, gdy wypowiedzenie umowy o pracę ma dotyczyć naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o radcach prawnych. Wyrok SN z 17.12.2014...

Pracodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność

Pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność, a nie prowadzone przez nią przedsiębiorstwo jako zespół zorganizowanych składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia...

Status pracodawcy w rozumieniu art. 3 KP

1. Jednostki organizacyjne szeroko pojętej administracji posiadają status pracodawcy w rozumieniu art. 3 KP. 2. Odwołanie ze stanowiska w rozumieniu art. 70 § 1 i 3 KP nie wpływa na istnienie umowy o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450