Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Związanie sądu wykładnią Sądu Najwyższego

Związanie wykładnią prawa wg art. 39820 KPC nie jest bezwzględne, gdy inna wykładnia wynika z późniejszej uchwały SN, której nadano moc zasady prawnej. Wyrok SN z 1.4.2015 r., I PK 205/14 ...

Prawo do nagrody

Zarówno zakładowe przepisy prawa pracy, jak i umowa o pracę mogą uzależniać nabycie prawa do nagrody od przepracowania ustalonego okresu, a nie tylko wiązać ją z wykonywaniem konkretnych zadań...

Renta na przyszłość z tytułu wypadku przy pracy

Szkoda powinna być oceniana nie abstrakcyjnie (jako procent niezdolności do pracy), ale konkretnie poprzez określenie gospodarczych następstw danego wypadku. Wyrok SN z 26.3.2015 r., II PK 116/14 ...

Pracodawca w rozumieniu art. 3 KP

Nie można przyjąć, że Powiatowa Straż Pożarna jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 KP. Wyrok SN z 13.1.2015 r., II PK 82/14 Przewodniczący Sędzia SN Roman Kuczyński (sprawozdawca), Sędziowie SN: Hali...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450