Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Uzasadnione podstawy skargi kasacyjnej

Zgodnie z utrwalonym poglądem SN kwestionowanie ustaleń faktycznych i oceny dowodów nie może stanowić uzasadnionej podstawy skargi kasacyjnej. Wyrok SN z 28.1.2015 r., I PK 154/14 Przewodniczący...

Związanie sądu wykładnią Sądu Najwyższego

Związanie wykładnią prawa wg art. 39820 KPC nie jest bezwzględne, gdy inna wykładnia wynika z późniejszej uchwały SN, której nadano moc zasady prawnej. Wyrok SN z 1.4.2015 r., I PK 205/14 ...

Prawo do nagrody

Zarówno zakładowe przepisy prawa pracy, jak i umowa o pracę mogą uzależniać nabycie prawa do nagrody od przepracowania ustalonego okresu, a nie tylko wiązać ją z wykonywaniem konkretnych zadań...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409