Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Umowa outsourcingu pracowniczego

Umowa dotycząca outsourcingu pracowniczego powinna być zawarta na piśmie. Wyrok SN z 27.1.2016 r., I PK 21/15 Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska, Sędziowie SN: Romualda Spyt, Krzys...

Naruszenie interesów pracodawcy

Naruszenie lub szczególne zagrożenie interesów pracodawcy nie jest pojęciem tożsamym ze szkodą. Wyrok SN z 20.1.2016 r., II PK 311/14 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt (sprawozdawca), Sędziowie...

Kryterium wypowiedzenia umowy o pracę

Zastosowane kryteria wypowiedzenia nie są objęte obowiązkową treścią wypowiedzenia. Wyrok SN z 9.12.2015 r., I PK 342/14 Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska, Sędziowie SN: Zbigniew...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409