Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Zasada „czystych rąk”

Zasada „czystych rąk” polega na tym, że ochrony przewidzianej w art. 8 KP (5 KC) może żądać jedynie ten, kto sam postępuje nienagannie. Wyrok SN z 11.5.2016 r., I PK 134/15 Sędzia SN Bogusław...

Okres pozostawania bez pracy a okres zatrudnienia

Okresy pozostawania bez pracy wliczane do okresu zatrudnienia (art. 51 § 1 zd. 1 i art. 51 § 2 KP) nie są okresami zatrudnienia ani uznawanymi za te okresy. Wyrok SN z 3.2.2016 r., I PK 27/15 ...

Wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy

Wykładnia art. 81 § 1 KP powinna uwzględniać zarówno interesy pracodawcy, jak i pracownika. Wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy, przewidziane w stosowanym mutatis mutandis art. 81 § 1 KP w...

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna nie jest mieniem (rzeczą ani zobowiązaniem cywilnym). Wyrok SN z 8.12.2015 r., II PO 1/15 Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski...

Dowód z opinii biegłego

Z przyjmowanej powszechnie zasady, że sąd jest najwyższym biegłym, nie można wyprowadzić wniosku, że może biegłego zastępować. Wyrok SN z 20.1.2016 r., I PK 196/15 Przewodniczący Sędzia SN Jolanta...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409