Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Wymogi uzasadnienia wyroku sądu II instancji

Sąd II instancji ma obowiązek w uzasadnieniu precyzyjnie przedstawić podstawę faktyczną swego wyroku. Wyrok SN z 6.7.2016 r., II PK 181/15 Przewodniczący SSN Bogusław Cudowski, Sędziowie SN: Beata...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409