Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Nieważność postępowania

Stwierdzenie nieważności postanowienia jest niezależne od wpływu tej wady na wynik sprawy. Wyrok SN z 15.11.2016 r., II PK 215/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) Sędziowie...

Utrata zaufania do urzędnika

Utrata zaufania do urzędnika może mieć charakter bezwzględny, jak też dotyczyć jego pracy na określonym stanowisku. Wyrok SN z 5.10.2016 r., II PK 2012/15 Przewodniczący Sędzia SN Halina Kiryło,...

Wynagrodzenie kadry zarządzającej

Z przepisów ustawy „kominowej” wynika bezwzględny obowiązek dostosowania wynagrodzenia kadry zarządzającej do wysokości określonej w ustawie. Wyrok SN z 5.10.2016 r., II PK 6/15 Przewodniczący...

Kryteria doboru pracownika do zwolnienia

Kryteria wyboru zwolnienia – co do zasady – muszą być przedstawione zwalnianemu pracownikowi w piśmie wypowiadającym umowę o pracę (art. 30 § 4 KP). Wyrok SN z 11.8.2016 r., II PK 202/15 ...

Uposażenie sędziego w stanie spoczynku

W stanie spoczynku sędzia nie ma prawa do wynagrodzenia, lecz do uposażenia. Wyrok SN z 14.9.2016 r., II P 268/15 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Beata...

Ryczałt za nocleg dla kierowcy

Kierowcy w transporcie międzynarodowym mają prawo do ryczałtu za noclegi również za okres przed 3.4.2010 r. Wyrok SN 14.9.2016 r., II PK 204/15 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431