Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Uposażenie sędziego w stanie spoczynku

W stanie spoczynku sędzia nie ma prawa do wynagrodzenia, lecz do uposażenia. Wyrok SN z 14.9.2016 r., II P 268/15 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Beata...

Ryczałt za nocleg dla kierowcy

Kierowcy w transporcie międzynarodowym mają prawo do ryczałtu za noclegi również za okres przed 3.4.2010 r. Wyrok SN 14.9.2016 r., II PK 204/15 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski...

Ocena okresowa pracownika służby cywilnej

1. Sąd, rozpoznając sprawę z odwołania od oceny okresowej pracownika służby cywilnej (art. 83 ust. 5 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, t.jedn.: Dz.U z 2014 r. poz. 1111 ze zm.), jest...

Renta z tytułu wypadku przy pracy

1. Bezrobocie nie może być przesłanką podwyższenia renty wyrównawczej. 2. Niemożność przypisania sprawcy szkody odpowiedzialności za sytuację na rynku pracy nie wyłącza prawa poszkodowanego do...

Naruszenie umowy o zakazie konkurencji

Nie każde naruszenie umowy o zakazie konkurencji stanowi automatycznie ciężkie naruszenie obowiązku pracownika. Wyrok SN z 26.7.2016 r., II PK 196/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409