Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Regulamin jako źródło prawa pracy

Regulamin może być korzystniejszy niż ustawa i może być uznany za źródło prawa pracy (art. 9 KP). Wyrok SN z 16.12.2016 r., II PK 289/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Zbignie...

Ochrona działaczy związkowych

Udzielanie ochrony działaczom związkowym stanowi korzystanie przez związek zawodowy z ustawowych gwarancji niezależności od pracodawcy. Wyrok SN z 23.11.2016 r., II PK 311/15 Przewodniczący Sędzia...

Nieważność postępowania

Stwierdzenie nieważności postanowienia jest niezależne od wpływu tej wady na wynik sprawy. Wyrok SN z 15.11.2016 r., II PK 215/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) Sędziowie...

Utrata zaufania do urzędnika

Utrata zaufania do urzędnika może mieć charakter bezwzględny, jak też dotyczyć jego pracy na określonym stanowisku. Wyrok SN z 5.10.2016 r., II PK 2012/15 Przewodniczący Sędzia SN Halina Kiryło,...

Wynagrodzenie kadry zarządzającej

Z przepisów ustawy „kominowej” wynika bezwzględny obowiązek dostosowania wynagrodzenia kadry zarządzającej do wysokości określonej w ustawie. Wyrok SN z 5.10.2016 r., II PK 6/15 Przewodniczący...

Kryteria doboru pracownika do zwolnienia

Kryteria wyboru zwolnienia – co do zasady – muszą być przedstawione zwalnianemu pracownikowi w piśmie wypowiadającym umowę o pracę (art. 30 § 4 KP). Wyrok SN z 11.8.2016 r., II PK 202/15 ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409