Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Spełnienie przesłanek do nabycia premii regulaminowej

W sporach o premie sądy pracy weryfikują spełnienie materialno-prawnych przesłanek premiowania. Wyrok SN z 28.3.2017 r., II PK 19/16 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski, Sędziowie SN: Bog...

Prawo do dodatku wyrównawczego

Pracownikowi, którego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, a któremu zmieniono warunki pracy na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych, przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu...

Wykładnia umowy o zakazie konkurencji

Brak inicjatywy stron nie zawsze zwalnia sąd od dostatecznego wyjaśnienia spornych okoliczności. Wyrok SN z 9.2.2017 r., II PK 364/15 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec,...

Pracodawca sędziego sądu powszechnego

W postępowaniu z zakresu prawa pracy z powództwa sędziego legitymowany biernie jest sąd, który go faktycznie zatrudniał. Wyrok SN z 31.1.2017 r., II BP 10/15 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt,...

Prawo do odprawy emerytalnej

Pracownik nie może zrzec się prawa do odprawy emerytalnej. Wyrok SN z 16.3.2017 r., I PK 110/16 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka, Sędzia SN Romualda Spyt, Sędzia SA Marek Procek...

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie ma obowiązku kontrolowania poczty elektronicznej. Wyrok SN z 8.3.2017 r., II PK 26/16 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędzia SA Marek...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431