Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Wyrok SN 1.3.2017 r., II BP 11/15 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400