Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników

Doświadczenie zawodowe (co innego staż pracy) może uzasadniać różnicowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników (art. 112 KP). Wyrok SN z 7.2.2018 r., II PK 22/17 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew...

Umowa o dzieło na usługi księgowe

Systematyczne wykonywanie typowych usług z zakresu księgowości sprzeciwia się możliwości uznania ich za dzieło w rozumieniu art. 627 KC. Wyrok SN z 12.12.2017 r., I UK 26/17 Przewodniczący Sędzia SN...

Wysokość delegacji należnej pracownikowi

Wysokość delegacji może kompensować diety i ryczałty z tytułu podróży służbowych, o ile przewyższa ustaloną w regulaminie wynagrodzenia kwotę obu tych świadczeń, a pracodawca ten fakt udowodnił w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450