Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Wysokość delegacji należnej pracownikowi

Wysokość delegacji może kompensować diety i ryczałty z tytułu podróży służbowych, o ile przewyższa ustaloną w regulaminie wynagrodzenia kwotę obu tych świadczeń, a pracodawca ten fakt udowodnił w...

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim

Mianowani nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej w zakresie przewidzianym w ustawie oraz w statucie uczelni wyższej. Ocena poszczególnych obowiązków jest podstawą do przyznania ostatecznej...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim przed dniem wejścia w życie 1.10.2013 r. nowelizacji art. 120 ustawy z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym obligowało sąd do subsumpcji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400