Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Umowa o dzieło na usługi księgowe

Systematyczne wykonywanie typowych usług z zakresu księgowości sprzeciwia się możliwości uznania ich za dzieło w rozumieniu art. 627 KC. Wyrok SN z 12.12.2017 r., I UK 26/17 Przewodniczący Sędzia SN...

Wysokość delegacji należnej pracownikowi

Wysokość delegacji może kompensować diety i ryczałty z tytułu podróży służbowych, o ile przewyższa ustaloną w regulaminie wynagrodzenia kwotę obu tych świadczeń, a pracodawca ten fakt udowodnił w...

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem akademickim

Mianowani nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej w zakresie przewidzianym w ustawie oraz w statucie uczelni wyższej. Ocena poszczególnych obowiązków jest podstawą do przyznania ostatecznej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409