Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Przywrócenie do pracy czy odszkodowanie

W kontekście nadużycia prawa (art. 8 KP) istotne jest zachowanie podmiotu korzystającego z tego prawa, a nie sam przepis (krytycznie oceniany przez sąd). Wyrok SN z 18.1.2022 r., III PSKP 53/21,...

Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia

Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony nie oznacza wyczerpującego powołania wszystkich faktów i zdarzeń, które stały się podstawą decyzji pracodawcy o rozwiązaniu...

Cofnięcie oświadczenia woli przez pracodawcę

Zgoda pracodawcy na cofnięcie przez pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę ma również postać oświadczenia woli, o którym mowa w art. 60 KC i które należy tłumaczyć zgodnie z dyrektywami...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460