Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Katalog kryteriów dyskryminacji

Dyskryminacja ze względu na określoną przesłankę nie musi polegać na tym, że dyskryminowany pracownik sam charakteryzuje się danym kryterium (należy do grupy osób odznaczających się negatywnie...

Przywrócenie do pracy czy odszkodowanie

W kontekście nadużycia prawa (art. 8 KP) istotne jest zachowanie podmiotu korzystającego z tego prawa, a nie sam przepis (krytycznie oceniany przez sąd). Wyrok SN z 18.1.2022 r., III PSKP 53/21,...

Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia

Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony nie oznacza wyczerpującego powołania wszystkich faktów i zdarzeń, które stały się podstawą decyzji pracodawcy o rozwiązaniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471