Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS

Dyżur należy zaliczać do czasu pracy

ETS w sprawie AbdelkaderDellas, in. v. Premier ministre

Stan faktyczny: A. Dellas, wyspecjalizowany wychowawca w ośrodkach przyjmujących na zasadach internatu młodzież niepełnosprawną, został zwolniony z pracy. Konflikt z pracodawcą dotyczył rozumienia...

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Spis treści: Prawo pracy Składniki płacy minimalnej Zmniejszenie kwoty pomocy finansowej przyznanej przez Komisję z Europejskiego Funduszu Społecznego Dyskryminacje ze względu na płeć - zwolnienie...

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Spis treści: Prawo pracy Długość zatrudnienia a status pracownika Zastosowanie swobody przepływu pracowników do zasad regulujących działalność sportową Prawo do odliczenia od dochodu składek...

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Spis treści: Prawo pracy Odszkodowanie z tytułu zakończenia stosunku pracy Wymóg znajomości języka przez pracownika Prawo do korzystania przez pracownika z samochodu zarejestrowanego w innym...

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Spis treści: Rola orzecznictwa ETS Wprowadzenie W orzecznictwie SN Pakiet gwarancji pracowniczych źródłem prawa Prawo pracy Pojęcie pracownika w prawie wspólnotowym Ukryta dyskryminacja...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274