Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy

Ochrona nauczyciela mianowanego przed wypowiedzeniem

Katarzyna Żywolewska

Uwagi wstępne Moim zdaniem należy w pełni podzielić stanowisko SN, który orzekł, że z ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy, przewidzianym w art. 41 KP, nie korzystają nauczyciele akademiccy...

Domniemanie zaprzestania działalności związkowej

Andrzej Marian Świątkowski

Teza uchwały składu 7 sędziów SN z 20.12.2012 r.1, wprowadzająca sankcję prawną braku wadliwości czynności dokonanych przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z zakładową organizacją związkową...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197