Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Glosy / Gloss

Ochrona trwałości zatrudnienia urzędników służby cywilnej

Wioletta Witoszko

Uwagi wstępne Problematyka ochrony trwałości stosunku pracy urzędników służby cywilnej stała się szczególnie aktualna za sprawą wyroku TK z 14.6.2011 r.1, w którym uznano za niezgodne z Konstytucją...

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Sandra Kowalczyk

Niniejsze opracowanie zajęło I miejsce w konkursie organizowanym przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na glosę do orzeczenia SN z zakresu prawa pracy. ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490